4 spår i Åkarp  
     Utbyggnad av stambanan till  - Fyra spår Malmö - Lund updated 2018-06-17
Åkarpdammen i förändring
OBS: Tillåt blockering att öppna sig för att se videoklipp - Note: Allow blocked item to view videos
Please use backarrow to come back here after videos
Åkarpdammen sett från Alnarpsvägen 44, mot norr
 
 
 
OBS! För att komma tillbaks hit efter video: Stäng videosidan! - To come back here after video: Close video page!
       
Klicka bildenför att se video - Click image to see video (20sek)
 
 
 
 
OBS! För att komma tillbaks hit efter video: Stäng videosidan! - To come back here after video: Close video page!
    
Klicka på tomma fältet för att se video - Click Mouse over empty field to see video (2min 34sek)
 
Steen Herlevsen
 
Steen Herlevsen
Staket kring dammen och Stinshusets rivning pg
  
Gränsvägen i Åkarp Det STORA lyftet, 160 ton se Trafikverkets video på YouTube. Ref: Detta foto & video (59sek) tillhör Trafikverket
Please use back arrow to come back!
Alnarpsån kulvertisering-provisorisk
Stinshusets rivning pg
                                Alarpsåns kulvertering, provisorisk, 2018-04-27                                                                  Stinshusets rivning pg, 2018-04-27
2018-05-07 Passerande tåg video (Klicka på foto eller knapp för Video)
 
 
2018-05-17 Passerande tåg video (Klicka på foto eller knapp för Video)
 
 
 
 
6 juni 2018: Här grävs Åkarpdammens lera bort omsorgsfullt.
Bottnen skrapas, leran dräneras och forslas bort. Klicka på bilden/knappen så visas en 3 min video om
hur två grävmaskiner samarbetar mästerligt, tack vara duktiga operatörer.
K4-videon var på 6 minuter, men visas 4 gångar snabbare, för att inte bli för lång.
14 juni 2018:
I helgen försvinner "Bomeländet"
Till alla  tågklarerare på sträckan Malmö-Lund, som i alla år har sett till att trafiken har kunnat genomföras, skickar jag en STOR vänlig hälsning.
 OK, det är ert jobb, men det är enligt min mening värd en världsmästartitel i tågklarering!
 Vi har bot här, som närmsta hus till bommarna, på 60 meters avstånd, i 38 år, så vi tycker oss veta en hel del om detta.
 Vi väntar aldrig vid bommarna, vi tar en annan väg. ☺ / Steen
16 juni 2018: Natten till söndag togs bommarna bort
 
17 juni 2018:  Nul bommar i Åkarp firas:
         
                 Nul bommar festtal i Åkarp                             Min bombit visas upp                           Trängsel vid bomkapning och bombitsutdelning
                                                                                         av SkDs journalist                                                                                                                       
 
 
 
 
 
     
 
Foto: Steen, om ingen annan referens anges 
 
herlevsen.com