Födelsedagar andra halvåret gå till första halvåret
jul aug sep okt nov dec

1

. . . . . .

1

. . . . . .

1

2

. . . .

2

. . Tobias 1968 . .

2

3

. . . . . .

3

. . . . . .

3

4

. . . . Frederikke 1994

4

. . .

.

Johanna 1991

4

5

.

.

. . . .

5

Liv & Klara 2002
Gustav 2001
. . . .

5

6

. . Gavin 2002 .

.

6

.

.

.

.

.

.

6

7

. . . . .

.

7

. . . . . .

7

8

.

.

. . . .

8

. . .

.

. .

8

9

Uno 1943 Steen 1936 .

.

9

Patrik 1966 Ulla 1941 . .

9

10

. . .

.

. .

10

. . . . . .

10

11

. . . . . .

11

. . . . . .

11

12

. . . . .

.

12

. . . . . .

12

13

Constance 1928 . . . .

13

.

.

.

.

. .

13

14

. . . . Jette 1933

14

. . . . . .

14

15

Leontine 2007 . . Karin 1935

15

Rowan 2000 Peter 1967 . .

15

16

. . . . . .

16

. . . . . .

16

17

.

.

.

.

. .

17

. . . . . .

17

18

. . . . . .

18

Gunilla 1946 . . . .

18

19

. . Mikael H 1971 . .

19

. . . . . .

19

20

.

.

. . .

.

20

Christoffer 1996 Christian 1958 . .

20

21

. . . . Jackson 1997

21

.

.

. . . .

21

22

. . . . .

.

22

.

.

. . . .

22

23

Carl 1995 . . . .

23

. . . . . .

23

24

. . . . . .

24

. . .

.

. .

24

25

. . . . Mikael B 1966

25

. . . . . .

25

26

. . .

.

. .

26

. . . . . .

26

27

Gotfried 1913 . . . .

27

. . . . Robert 1936

27

28

. . . . . .

28

. . . . . .

28

29

. . . . .

.

29

. . . . . .

29

30

. . . . . .

30

. . . . . .

30

31

. . . . . .

31

. . . . . .

31