Dyssegårdsskolens lærere 1951

rev 2019-07-27

Se Dienes Bogøs fine side om Dyssegaardsskolen:
http://www.lokalhistorier.dk/
Dyssegaardsskolen/