Tillstånd till Steen Herlevsen
Jag lämnar härmed mitt tillstånd utan förbehåll, till Steen Herlevsen att på KI-klubbens hemsida ha mina personuppgifter, som jag själv har lämnat i den omfattning de finns på hemsidan, enligt följande:
KI-klubbens adress-, telefon- och e-mail lista
För- och efternamn, adress, telefon nr., fax nr., mobiltelefon nr., arbetsgivare etc., som jag själv har formulerat och bestämd omfattningen av.
Alla KI-klubbens övriga webbsidor
På alla övriga sidor, där namnuppgifter förekommer, ger jag mitt tillstånd att jag omtalas med mitt förnamn, samt vid behov även första bokstaven i efternamnet (vid dubbelnamn fösta bokstaven i båda efternamnen).
Ny information om min person
För framtiden gäller att tillkommande information om min person är sådant som jag själv skriver i gästboken och som flyttas till nyhetssidan och sådant som jag meddelar Steen Herlevsen per e-mail med tydlig angivelse om att det kan publiceras på hemsidan.
Om information finns på hemsidan om min person som jag inte vill skall vara kvar, så ansvarar jag själv för att nämnda information tas bort genom att meddela Steen Herlevsen skriftligt  (ett e-mail eller brev).
För framtiden gäller vidare att jag när som helst kan dra tillbaka mitt tillstånd genom att meddela Steen Herlevsen skriftligt (ett e-mail eller brev). All personlig information om min person kommer då att tas bort från hemsidan snarast. (Senast en vecka efter att meddelandet har skickats, om Steen Herlevsen inte är bortrest, är sjuk, har tekniska problem med server etc. eller på annat sätt är förhindrat. I så fall snarast möjligt efter att meddelandet har mottagits.)


Ort och datum

Underskrift med för- och efternamn


 

Denna åtgärd är tyvärr nödvändig, pga. Datainspektionen.
Kopiera in Tillståndet (här till vänster), på ett e-mail, underskriv det med för- och  efternamn och skicka det till
Webbmaster

Skriv över "Ort och datum"
Ersätt "Underskrift med för- och efternamn" med ditt namn.

Utan detta tillstånd kan vi inte skriva in dig i adresslistan.