Snabbaste sökning på Internet!

FAST Web Search Web Search

Fastest  Internet Search!
knbacks1.gif (1613 bytes) knbacke1.gif (1649 bytes)

Viste du det?
I december 2000 är Intels snabbaste chip Pentium 4 , med 1,5 miljarder operationer per sekund.

År 2005 kommer hastigheten att ökas
till 10 miljarder operationer per sek.

Did you know?
In December 2000 is Pentium 4 Intels quickest chip, with 1,5 billion operations per second.

In 2005 the speed will be 10 billion  operations per sec.