4 spår i Åkarp uppdaterad 2020-06-05-
  Utbyggnad av stambanan till  - Fyra spår Malmö - Lund  
     Åkarpdammen i förändring
2018 - 2019
OBS: Tillåt blockering att öppnas för  video-klipp - Note: Allow blocked item to view videos.
Use backarrow to come back after videos.
Börja här eller gå till senaste aktuella händelse längst ned
 
Åkarpdammen sett från Alnarpsvägen 44, mot norr
Innan vi börjar, kolla Trafikverkets fina video om hur utbyggnaden skall ske och hur resultatet ser ut år 2024.
Grafikfilmen är producerad av Mats Björklund Produktion - mbp.se - för Trafikverket klicka här
eller på bilden:

Trafikverkets foto
 
 
2018-03-26 Hängpilens fall video (20 sek)
       
Klicka backpil efter för att återkomma hit
 
2018-04-05 Träd blir flis (2min 34 sek)
    
Klicka backpil efter video för att återkomma hit
Steen Herlevsen
Steen Herlevsen
Staket kring dammen och Stinshusets rivning på gång
2018-04-21 Det STORA lyftet, 160 ton. Se Trafikverkets video på YouTube.
Ref: Detta foto & video (59sek) tillhör Trafikverket
  
Klicka backpil efter video för att återkomma hit
Alnarpsån kulvertisering-provisorisk
Stinshusets rivning pg
                                2018-04-27 Alarpsåns kulvertering, provisorisk                                                                   2018-04-27 Stinshusets rivning pg
 2018-05-07 Passerande tåg video (1 min 27 sek)
Klicka backpil efter video för att återkomma hit
 
 2018-05-17 Passerande tåg video (2 min 53 sek)
Klicka backpil efter video för att återkomma hit
6 juni 2018: Här grävs Åkarpdammens lera bort omsorgsfullt.
Bottnen skrapas, leran dräneras och forslas bort. Klicka på bilden/knappen så visas en 3 min video om
hur två grävmaskiner samarbetar mästerligt, tack vara duktiga operatörer.
K4-videon var på 6 minuter, men visas 4 gångar snabbare, för att inte bli för lång.
14 juni 2018:
I helgen försvinner "Bomeländet"
Till alla  tågklarerare på sträckan Malmö-Lund, som i alla år har sett till att trafiken har kunnat genomföras, skickar jag en vänlig hälsning.
 OK, det är ert jobb, men det är enligt min mening värd en världsmästartitel i tågklarering!
 Vi har bot här, som närmsta hus till bomarna, på 60 meters avstånd, i 38 år, så vi tycker oss veta en hel del om detta.
 Vi väntade aldrig vid bomarna, vi tog en annan väg. ☺ / Steen
16 juni 2018: Natten till söndag togs bommarna bort
17 juni 2018:  Null bomar i Åkarp firas:
         
                 Null bommar festtal i Åkarp              Min bombit visas upp av SkDs journalist                  Trängsel vid bomkapning och bombitsutdelning
2016-12-16 Historia: Så såg det ut när bommarna gick ned, så vi inte glömmer bort det.
YouTube film  av Cornelia Armano, med antiskark & förkortat väntetid.
(youtube.com/watch?v=7D2z1ju5l8E)
2018-11-21 Efter lungnet länge, händer något snart
 
2019
 
 
 
 
 
2019-04-26-Ny-dagvattenbrunn-på-Alnarpsvägen. I dagvattnet fanns även bajs, ett alternativ till Öresund ? Åtgärdad? Nej! Hur är det i Malmö?
2019-05-13-Fokus på rör och ledningar.
2019-05-15-Fokus på rör och ledningar. Avloppsbrunn står på kanten, längst ned syns avlopps-och färskvattenrör,
sedan i mitten dagvattenbrunn och längst till höger början på Alnarpsåns kulvertisering.
 
Video: Klicka på bild-montage av bullerskyd
 
 
 
Senaste aktuella händelse
 
Foto och K4 video: Steen, om ingen annan referens anges 
 
herlevsen.com