Tidigare arbeten
År Företag Företags typ Plats Arbete
1952-56 Rich. Müller A/S Maskinfabrik Köpenhamn Verktygsmakare, lärling
1955-59 Köpenhamns Teknikum Ingenjörshögskola Köpenhamn Maskin- & produktionsteknik, studerande
1959 Finska Kabelfabriken Kabelfabrik Helsingfors Makinkonstruktör
1960 E. T. Grew A/S Maskinagentur Köpenhamn Försäljningsingenjör
1961 N. E. Wernberg Livsmedelskonsult Köpenhamn Konsult
1961-62 Raymond International Entreprenör (för Lamco) Bucanan, Liberia Partychief (engineering)
1962 Rederi AB Transatlantic Rederi Göteborg 3. maskinist, M/S "Kiribilli" & "Innaren"
1962-63 F. L. Smidth & Co A/S Ing. föret. & maskinfabrik Köpenhamn Anläggningsingenjör
1963-87 Agri Consult AB Konsult (lantbruksindustri) Malmö Konsult
1988 Ferator AB Konsult (produktionsutv.) Malmö Konsult
1988- Swedish Meats R&D FoU företag Kävlinge Konsult