Mitt arbete
Swedish Meats R&D i Kävlinge finns fyra sektioner: Forskning, Analys, Konsult och Administration. Jag arbetar på Konsultsektionen. Som konsult kan arbetsuppgifterna varierar allt efter som olika behov uppstår. Mest har jag arbetat med arbetsmiljöfrågor. 1989 genomfördes på Swedish Meats R&D en "hearing" med hela branschen (kooperativa, privata och myndighetsrepresentanter). Arbetsmiljöproblemen inom slakt, styckning och chark gicks igenom och bildade bas för de följande årens insatser. Swedish Meats R&D har genomfört ett projekt inom vardera området:
* Individuell svinslakt KAMP (Köttbranschens ArbetsMiljöProjekt),
* Virtual Reality -projektet KRISTAL (KRIstianstads STyckningsprojekt ALF) och
* Automatisk rökKÄPpshanteringsPROjektet KÄPPRO.
Projekten finansierades delvis av Arbetsmiljöfonden (AMFO) och Arbetslivsfonden (ALF).
Om KAMP finns en sammanfattning som kan beställas hos Arbetslivsinstitutet. Om KRISTAL projektet har jag skrivit en artikel, som finns nedan under skylten Virtual Reality.
På senare år har jag arbetat en del med miljö-, djuromsorg- och strukturprojekt.
För dessa projekt och övrig information om Swedish Meats R&D hänvisas till deras hemsidor som håller på att uppdateras.
Länkar inom arbetet