Mina intressen - översikt

  uppdaterad 2008-10-26
 Självbiografisk dokumentation
 MyLife datorprogram för dito
 Nutidshistoria
 Hjärnan & dens utforskning
 Filateli, Danmark & FN
 Dator- & Webbteknik
 Spel: Flyg- & F1-simulator
 Fixa i hem & trädgård
 Haveriutredningar, orsaker
 Musik
 Digitalvideo & redigering på PC
 Digitalfotografering
 Miljö & Arbetsmiljö
 Teknik, vetenskap och rymden
 Natur, blommor & djur
 Modellbygge: Wasaskeppet 1628
 TIME Magazine
 National Geographic
                                                        med mera...
Hur hinner jag med alla intressen?
Svaret är naturligtvis att jag inte är specialist på något.
I mitt arbete, har jag alltid skulle täcka in mycket stora arbetsområden inom livsmedelsindustrin och se helheten. Som tur är kan man dra nytta av erfarenhet från olika branscher, synergieffekter, med ett fint ord.
Samma sak med mina privata intressen, jag försöker att spela på ett brett register av det rika utbud som livet erbjuder.