Om PC intresset
 
Om egen hemsida, PC länkar m m
 
Min PC nu och lite bakgrund
 
Om scanning, upplösning, scanning av negativ film m m